Een mediator die een verkeerd standpunt inneemt
31 augustus 2023 

Een mediator die een verkeerd standpunt inneemt

Madelon snapt niet wat maakt dat zij geen recht heeft op partneralimentatie.
Michael is ondernemer en verdient bijna € 200.000 per jaar, maar toch is er volgens de mediator geen behoefte aan partneralimentatie.

Zelf ben ik ook verbaasd.
Ik ken Madelon al een aantal jaren en heb beeld bij haar financiële situatie.
Ook ik kan me niet voorstellen dat er geen sprake zou zijn van partneralimentatie.

Als Madelon mij een toelichting geeft op de gemaakte berekening worden mij twee (pijnlijke) zaken duidelijk:

  1. De mediator heeft een standpunt ingenomen wat het uitgangspunt van de alimentatieberekening zou moeten zijn; en
  2. Dit standpunt blijkt juridisch ook nog eens niet te onderbouwen te zijn.

Twee zaken dit wat mij betreft 100% not-done zijn als mediator.

Hoe nu verder is de vraag van Madelon?

Het risico is dat de mediation escaleert tussen Madelon en Michael.
Madelon komt ten slotte over als de partner die alleen maar meer wil.

Gelukkig lukt het mij om zowel Madelon als Michael aan tafel te krijgen.

Tijdens het eerste gesprek leg ik uit wat mijn rol als mediator is:

  1. Het juridisch kader schetsen;
  2. Uitleg hoe de rechtspraak naar de verschillende uitgangspunten kijkt;
  3. De uitgangspunten samen met Madelon en Michael in kaart brengen;
  4. De belangen op tafel krijgen met betrekking tot de inkomens (woonwens, besteedbaar inkomen, enz.).
  5. Verschillende scenario’s doorrekenen en toelichten;
  6. Madelon en Michael begeleiden bij hun keuze en deze keuze vastleggen in een convenant.

Gelukkig is het me in deze situatie gelukt de verstandhouding tussen partijen te herstellen.
Maar het risico is natuurlijk groot dat dat niet meer lukt en Madelon en Michael alleen nog een gang naar de Rechter konden maken.

Om die reden adviseer ik vooraf altijd goed te controleren of de mediator past in de situatie van partijen.
Daarbij spelen de expertise en ervaring van de mediator een grote rol.
Ook de referenties van eerdere cliënten zijn van groot belang.

Kijk daarom ook eens bij de Google Reviews van Praktijk MOOS.

Over de schrijver
Financieel Planner, Financieel EchtscheidingsAdviseur, MfN-familiemediator en docent/trainer voor scheidingsprofessionals
Reactie plaatsen