Hoe gedetailleerd wil jij als ondernemer je scheiding regelen?
13 oktober 2022 

Hoe gedetailleerd wil jij als ondernemer je scheiding regelen?

Bij een scheiding komt een hoop kijken. De emotie rondom het afronden van de relatie. Het maken van afspraken over de kinderen. Het vermogen dat verdeeld moet worden. Over de kinder- en partneralimentatie moet overeenstemming komen en er moet iets met het pensioen gebeuren. En dat heb ik het nu alleen nog over de hoofdonderwerpen. 

De laatste tijd zie ik in de vakliteratuur veel onderwerpen voorbijkomen op detailniveau, zoals ook op LinkedIn. En recent werd ik door een cursist getriggerd die mij hier ook op wees. 

Het gaat dan bijvoorbeeld over een compensatie voor het voordeel van het behouden van de huidige hypotheek. Wanneer jij in de woning blijft wonen kun je het huidige rentecontract van bijvoorbeeld 1,5% rente voortzetten voor de resterende looptijd. Jouw (ex-)partner die een nieuwe woning koopt sluit een nieuwe hypotheek af tegen de huidige marktrente (misschien wel 4%). 

Daarnaast heeft de achterblijvende partner vaak een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting, terwijl de kopende partner wel overdrachtsbelasting moet betalen. 

En hoe onredelijk is het als jij nu het energiecontact dat nog twee jaar vast staat voort mag zetten, terwijl de vertrekkende partner een nieuw contact af moet sluiten? 

Je zal begrijpen dat dit voldoende onderwerpen zijn die voor pittige discussies kunnen zorgen. En vertrouw me, als het nodig is kan ik nog 10 van dit soort onderwerpen op tafel leggen 😇

Hoe pakken wij dit aan?

Uiteraard is het belangrijk dat een scheidingsproces zorgvuldig wordt doorlopen en mag je als cliënt verwachten dat wij jou als scheidingsbegeleider goed informeren. Discussies over bovenstaande onderwerpen zijn wat mij betreft niet helpend om tot overeenstemming te komen. 

Wij kiezen er daarom in een mediation voor de insteek andersom te doen. Wij starten met de vraag: wat zijn jouw wensen en behoeften voor de toekomst? Het gaat dan over bijvoorbeeld de omgang met de kinderen, de woonwens na de scheiding en het gewenste netto besteedbaar inkomen. Uiteraard voor jullie allebei. 

Vanuit dit vertrekpunt begeleiden wij jullie om tot afspraken te komen. Wij denken (creatief) mee in de opties die er zijn en bespreken de voor- en nadelen van de verschillende opties. Allemaal met als doel te komen tot een (echt)scheidingsconvenant en ouderschapsplan waarmee jullie met een goed gevoel en duurzame afspraken de toekomst in kunnen. Zonder te verzanden in allerlei details die mijns inziens voor onnodige discussie en escalatie (kunnen) zorgen.

Over de schrijver
Financieel Planner, Financieel EchtscheidingsAdviseur, MfN-familiemediator en docent/trainer voor scheidingsprofessionals