Kost een topjaar waanzinnig veel alimenatie?
17 oktober 2022 

Kost een topjaar waanzinnig veel alimenatie?

Rogier en Jerney zijn bij ons in mediation. Rogier is al enkele jaren huisvader met een parttimebaan en Jerney heeft haar eigen onderneming als stylist voor BN’ers. 

Dit jaar is een topjaar voor Jerney nu alles weer doorgaat na een aantal lastige corona-jaren. 

Tijdens de mediation zijn we aangekomen bij het onderwerp onderhoudsvoorzieningen, of beter gezegd: alimentatie. Zowel voor hun kinderen Tessa (9) en Rick (6) als voor Rogier. 

Jerney geeft aan dat dit een onderwerp van zorg is. Net nu zijn een topjaar heeft gehad heeft Rogier aangegeven te willen scheiden. Daarnaast is het maar de vraag of Jerney zoveel kan blijven werken als zij tot nog toe heeft gedaan, als van haar wordt verwacht dat zij meer thuis is voor Tessa en Rick.

Hoe wordt gekeken naar het inkomen?

Zou Jerney een hypotheek gaan afsluiten, dan kijkt een bank naar haar gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar met als maximum het laatste jaar. Er leeft een misvatting dat dit bij het berekenen van de alimentatie op dezelfde wijze gaat. 

Voor de draagkracht voor alimentatie moet echter gekeken worden naar het 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑒𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛. Veel succes daarmee 😇 

Dit is natuurlijk een onderwerp waarover je tot in den treuren kan discussiëren. Iets wat in de rechtszaal dan ook gebeurt. Het is namelijk niet objectief vast te stellen. 

Gelukkig heeft Rogier aangegeven mee te willen denken en niet het onderste uit de kan te willen. Maar tegelijk wil hij ook niet tekortgedaan worden. 

We hebben diverse opties besproken en meerdere berekeningen gemaakt om de gevolgen van een gewijzigd uitgangspunt inzichtelijk te maken. 

Uiteindelijk zijn Rogier en Jerney tot de volgende afspraak gekomen: Ieder jaar in mei maken wij een herberekening van de alimentatie op basis van de jaarcijfers (Jerney) en de jaaropgave (Rogier) van afgelopen jaar. Op deze manier wordt gerekend met een objectief uitgangspunt. Uiteraard lopen zij hiermee een jaar ‘achter’, maar voor hen doet dit recht aan de wens die zij hebben om de afspraken voor beiden eerlijk te laten verlopen. 

En dat is wat mij betreft het doel van mediation: met alle informatie op tafel en mijn vakinhoudelijke kennis tot afspraken komen die ervoor zorgen dat beiden met een goed gevoel de toekomst is kunnen. 

Over de schrijver
Financieel Planner, Financieel EchtscheidingsAdviseur, MfN-familiemediator en docent/trainer voor scheidingsprofessionals
Reactie plaatsen